Christian.Ottosson.nu

OBS NY HEMSIDA MARS 2013! WWW.CHRISTIANOTTOSSON.SE

NY HEMSIDA! www.christianottosson.se

Mars 2013: Nu lämnar jag denna sida till förmån för

 

christianottosson.se

 

Välkommen dit!

 

 

 

Share on Facebook

Add a comment

Debatt på Dagens Samhälle: Dags att förenkla för småföretagen!

TISDAG 5 MARS
Idag skriver jag i Dagens Samhälle tillsammans med min centerkollega Aphram Melki i Järfälla, och flera till, om hur viktigt det är att stat och kommuner jobbar målmedvetet för att minska regelkrånglet för småföretagen.

För ett företagsammare samhäll

Ett utklipp ur artikeln: Småföretag måste ges förutsättningar att expandera. För att underlätta för företagare att verka i flera kommuner behöver ett synkroniserat regelverk inrättas i Stockholmsregionen. I dag förhåller sig företagen till krångliga regelverk som bromsar potentiell expandering. Regelverken berör oftast ärenden som utskänkningstillstånd, bygglov och miljö och hälsa.

Konkret vill vi att kommunförbundet bildar ett regelsamordningsråd som får till uppgift att samordna de regelverk som berör småföretag. Vi riktar också kritik mot de planer som finns på Finansdepartementet på att kräva in detaljerade månadsuppgifter av företagarna.

Vår utgångspunkt är att “småföretagen är motorn i den svenska näringslivskedjan”!

Share on Facebook

Add a comment

Utsedd till en av de främsta skolmatspolitikerna!

TISDAG 26 FEB

Idag har jag äran att bli utsedd till en av landets sex främsta skolmatspolitiker i Magasin Måltid, stort tack för det säger jag. Det heter att jag “håller mig långt framme i skolmatsfrågor” och det här inspirerar mig och Centerpartiet i Huddinge till att jobba ännu hårdare framöver!

Pressmeddelande

Några viktiga saker för att få god och bra skolmat:

- Att alla skolor i Huddinge ska ha tillagningskök för att laga från grunden
- Att kompetensutveckla personalen för bättre planering och styrning av matlagningen
- Att lyfta fram goda exempel och jämföra skolorna emellan
- Att laga från grunden utan halvfabrikat och med nyttiga råvaror
- Att aktivt främja lokala råvaror i upphandlingar

Jag blev uppmärksammad av detta av skolmatsrestaurangkocken Michael Bäckman i Flemingsberg, Huddinge, som numera är ett känt namn landet runt.

Share on Facebook

Add a comment

Trygghet i skolan i fokus på Brottofferveckan

MÅNDAG 25 FEB

När Brottsofferveckan genomfördes för första gången i Sverige hade jag själv möjligheten att som kommunalråd med ansvar för det brottsförebyggande arbetet i Huddinge vara en av de inbjudna talarna. Tryggheten i skolan var temat och förutom jag själv var även lärare och polis inbjudna.

Trygghet i skolan, brottsofferveckan 2013. Christian Ottosson.

Trygghet i skolan, brottsofferveckan 2013. Christian Ottosson.

Brottsofferveckan genomfördes av Tryggare Sverige och bjöd på en rad intressanta diskussioner. Vårt samtal om trygghet i skolan tycker jag själv var särskilt intressant, eftersom vi hade möjlighet att diskutera utifrån den bok som Matilda Rangborg har skrivit om elevers utsatthet.

Vid sidan av sitt uppdrag att ge eleverna kunskaper ska även skolan bidra till att uppfostra eleverna till trygga människor. Det innebär att skolan ska arbeta för att minska våld och andra kränkningar så att ingen elev skadar någon annan. Några saker som är viktiga är ett systematiskt arbete med att mäta och motverka kränkningar, att underlätta elevinflytande och att garantera tillräckligt många vuxna i skolan.

 Nedan ett av flera videoklipp från mitt eget deltagande:

Share on Facebook

Add a comment

Hundratalet personer vandrade i Vårby mot våld

MÅNDAG 25 FEB

- Det var som tusan! var det någon som kommenterade när vi manifesterade mot våldet i Vårby förra tisdagen.

Ja det var inte alla som hade väntat sig att det skulle komma omkring 100 personer till fackeltåget denna kalla vinterkväll. Men uppslutningen blev alltså god, särskilt med tanke på den relativt korta framförhållningen efter det att detta ideella initiativ togs några veckor innan.

Fackeltåg mot våldet

Som ordförande i Huddinge brottsförebyggande råd kan jag bara säga TACK till alla som deltog denna kväll – ni visar att det finns många goda krafter i Vårby!

Share on Facebook

Add a comment

Annie Lööf vill ge en C-vitamininjektion

Uppdatering 25 FEB

Jag noterar att mötet i Maramö nu är i full gång!

Vad gäller dagens förtroendesiffror för partiledarna så konstaterar jag att Annie Lööf har behållt sina siffror från i höstas, trots att DN och andra medier har gjort sitt bästa för att gräva upp meningsskiljaktigheter inom partiet. Det bådar gott.

———-

SÖNDAG 24 FEB

Oavsett resultatet av mötet i Maramö har Annie Lööf visat att hon inte räds att utmana de strukturer som finns omkring henne. Alliansledarnas besök i hennes småländska hembygd är ett tecken på hur Centerpartiet redan från början har inspirerat och värnat Alliansen.

Annie Lööf

Centerpartiets partiledare Annie Lööf tog ett initiativ i sitt sommartal i Almedalen i somras, för att skapa “Alliansen 2.0″. Det gjorde hon för att ge Alliansen en injektion som den sannerligen behöver. Jag noterar förresten att google ger 137 000 träffar på Maramö, något som det säkert inte gjorde för ett år sedan. Som någon sa: “skönt att partiledarna nån gång är ute på landsbygden”.

Media: Expressen, SvD, DN ledare, SvD igen, Expressen igen, Aftonbladet, Expressen om partiledarstöd, Löfven i Expressen, Expressen igen, Melin i Aftonbladet, Aftonbladet igen.

Share on Facebook

Add a comment

Deltar i Brottsofferveckan 21/2: Trygghet i skolan

ONSDAG 20 FEB

Idag publicerar Centerpartiet ett pressmeddelande om att jag har fått möjligheten att delta i morgondagens seminarium om trygghet i skolan. Det sker som en del av Brottsofferveckan som nu genomförs för första gången i Sverige.

Att bland forskare och riksdagspolitiker vara det enda kommunalrådet som deltar under veckan är förstås roligt, men det förpliktar också. Tryggheten i skolan är något som ligger många varmt om hjärtat och en fråga där vi lokala politiker har ett extra stort ansvar.

brottsofferveckan

Programmet för Brottsofferveckan hittar du här.

Vi pratar ofta om elevernas skolresultat, men mer sällan om den trygghet som är själva jordmånen för detta. Alla kommuner arbetar förstås med att förebygga brott och motverka kränkningar i skolan, men det sker på lite olika sätt. Detta ska jag alltså diskutera imorgon.

Under torsdagen kommer Matilda Rangborg (journalist och författare) att berätta om sitt arbete med boken Ta din unge och spring – om barn som utsätts för brott i skolan. Det är en bok som tar upp flera exempel på när myndigheter och vuxna har misslyckats med att ge eleverna rätt stöd. Efter Matildas presentation tar en paneldiskussion vid med flera inbjudna.

Bakgrunden till Brottsofferveckan, som nu Tryggare Sverige har tagit initiativ till, är erfarenheter från USA där man varje år fokuserar på brottsdrabbades rättigheter under “National Crime Victims´Rights Week”. Veckan instiftades 1981 av den dåvarande presidenten Ronald Reagan och är sedan dess en institution i amerikans politik.

Share on Facebook

Add a comment

Vad innebär “partnerskap” för trygghet?

TISDAG 19 FEB

Senaste numret av Vårt Huddinge tar upp förslaget på ett “partnerskap mot brott” i Vårby, som är ett av många förslag som har kommit fram genom den trygghetskartläggning som Huddinge Brottsförebyggande råd (HuBrå) genomförde 2012. Jag har fått några frågor om vad detta egentligen innebär.

Vårt Huddinge om Vårby

På bilden Thomas Oredsson, Balder, och Anna Engström, projektledare (artikel om Arena 143).

Trygghetskartläggningen genomfördes övergripande för Huddinge kommun med en särskild fördjupning för Vårby. I den lista på åtgärdsförslag som stiftelsen Tryggare Sverige hjälpte HuBrå med nämns följande:

“Det finns flera aktörer som driver olika positiva insatser och projekt i Vårby gård, samtliga med ambitionen att bidra till ett säkrare och tryggare Vårby gård. Däremot har det framkommit att det saknas en samordning och att det finns möjligheter att på ett bättre sätt dra bytta av varandra.”

Ett partnerskap mot brott samlar alla goda krafter i området för att öka effektiviteten i arbetet mot brottslighet och för ökad trygghet. Det handlar om organisation i hög utsträckning, det vill säga att förtydliga vem som gör vad i samhället. Och här spelar de lokala aktörerna – till exempel fastighetsägare, föreningar och skola – en helt avgörande roll.

Trygghetskartläggningen konstaterar därför:

“Genom att skapa ett partnerskap mot brott kommer förutsättningar för att ta ett helhetsgrepp över situationen i Vårby gård att bli bättre. Ett partnerskap handlar i första hand om att samordna alla de positiva verksamheter och projekt som pågår i området och i andra hand om att tillsammans identifiera de problem som behöver åtgärdas. Genom att tillsammans identifiera problemen och att var och en gör sin del kan brottsligheten minska och tryggheten i Vårby gård öka.”

Det är i stort vad partnerskapet handlar om, och för egen del finner jag inspiration i arbetet med fastighetsägarsamverkan (business improvement districts, BIDs) i New York som vi i HuBrå har studerat närmare.

Om vi kan skapa något liknande i Huddinge kommun är det ingen liten bedrift!

Share on Facebook

Add a comment

Partistyrelsens förslag till C-program: Trygghetsfrågorna blir tydligare

MÅNDAG 18 FEB

Jag har skrivit om idéprogrammet på SVT Debatt 17/12, SvD Brännpunkt 12/1 och Sveriges Radio intervju  10/1. Idag presenterade så Annie Lööf Centerpartiets partistyrelses förslag till nytt idéprogram.

Förslaget finner du här.

Sällan har väl ett politiskt dokument väckt så mycket intresse och diskussion! Så vad innehåller då partistyrelsens reviderade förslag, alltså vilka ändringar har man gjort utifrån arbetsgruppens förslag?

Det som jag har lyft fram i mina förslag (och så även Centerpartiet i Huddinge) har varit att förtydliga Centerpartiets politik inom trygghetsområdet, såväl för skola som för vardagstryggheten på gator och torg. Där tycker jag att partistyrelsen nu tar några steg i rätt riktning, vilket är glädjande.

Det finns en ny text om rättstryggheten och att “ingen ska ha rätt att ta ifrån oss vår frihet och trygghet genom kriminella handlingar. Kriminalpolitiken ska därför både förebygga och avskräcka från brott, stödja brottsoffer och stimulera dem som har begått olagliga handlingar till en ny livssituation utan brottslighet.” Det välkomnar jag!

Trygghetsfrågorna har blivit tydligare i partistyrelsens förslag

“Portalparagrafen” i partistyrelsens förslag lyder: Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.

Framför allt tycker jag att förslaget tydliggör det sociala ansvaret för människor som har det tufft. Skrivningen om en så liten stat som möjligt är borta och det finns på flera ställen nya formuleringar som vittnar om att partistyrelsen har velat öka det sociala engagemanget och det sociala ansvaret i texten. Samtidigt är utgångspunkten tydligt den enskilda människan: “Människan, inte staten, ska vara politikens mått.”

Miljöfrågorna har också blivit tydligare och nu framgår det att Centerpartiets miljöpolitik består både att ekonomiska styrmodeller och ett kretsloppstänk. Exempel: “Centerpartiets ska vara en ledande kraft i Sverige och internationellt för att ställa om till hållbar utveckling. Hittills har mänskligheten sett allt för kortsiktigt på miljön och nyttjandet av naturens resurser. En allt dyrare räkning har ständigt skickats vidare till nästa generation.”

Och jodå, förslagen om månggifte, slopad arvsrätt, slopad skolplikt och fri invandring är borttagna. Centerpartiet ska arbeta för “en värld där människor kan röra sig fritt över gränserna” står det i partistyrelsens förslag, vilket är i linje med nuvarande program och vad många har velat se skrivet. Det finns också tydligt skrivet att mångfald är något som berikar Sverige.

Centerpartiet fortsätter i och med denna debatt att vara Sveriges mest öppna parti.

Media: DN, Expressen, Aftonbladet, SvD.

Share on Facebook

Add a comment

Besök hos hembygdsföreningens årsmöte

LÖRDAG 16 FEB

Idag hade jag förmånen att besöka årsmötet för Amarillis hembygdsförening! Trångsund och Skogås är sedan några år min nya hembygd och det var roligt att se att någonstans mellan 40 och 50 personer hade tagit sig till Trångsund idag.

Amarillis är en av flera hembygdsföreningar i Huddinge kommun, som samlar människor kring deras lokala engagemang och som ger möjlighet för alla invånare att bättre ta del av kommunens kulturella värden.

Share on Facebook

Add a comment

Ny mötesplats i Vårby gård: Arena 143 är här!

LÖRDAG 16 FEB

Jag hade häromdagen nöjet att besöka det nya kontorshotellet och mötesplatsen för entreprenörer Arena 143, mitt i Vårby gårds centrum med nära till det mesta. Om du känner någon företagare som behöver nånstans att vara så finns här en ny möjlighet! Adressen är Vårby Allé 18.

De fina satellitbilderna som pryder väggarna väcker en del tankar och är riktigt fina. På den här bilden ser man verkligen också hur nära Vårby gård ligger både vägar och tunnelbana.

arena143_2

Vi vet sedan tidigare att människor i Vårby är intresserade av att starta företag. I en undersökning som gjordes var det just i Vårby som det största intresset fanns i hela Huddinge kommun! Här kan Arena 143 både bli en mötesplats och en ny möjlighet för de som vill starta företag.

Fastighetsägaren Balder har tillsammans med andra skapat den här nya mötesplatsen som kan bli ett riktigt lyft för hela Vårby gårds centrum. Nedan Thomas Oredsson som nu finns på plats på Arena 143 för Balder.

arena143_1

Rummen (som är sju kontorsrum samt 16 andra arbetsplatser i kontorslandskap) har fått namn av Vårbytraktens historiska namn, som syns på just den här väggkartan.

 

Share on Facebook

2 comments

Media skriver om hyresnämndens beslut ang Bandidosvillan

ONSDAG 13 FEB

Denna veckan skriver såväl Mitt i Huddinge som Södra Sidan om hyresnämndens beslut som ger Huddinge kommun rätt i uppsägningen av hyresgästen på Häradsvägen 102 i Snättringe, även kallad Bandidosvillan. I artikeln beskrivs också den avhopparverksamhet som vi i Huddinge kommun nu planerar för, läs tidigare blogginlägg om detta.

Mitt i Huddinge 12 feb

Det är förstås otroligt glädjande att vi har fått rätt i hyresnämnden, nu återstår att se om överklagande sker till hovrätten.

Mitt i Huddinge gör ett stort nummer av de 4 miljoner som Huddinge kommun betalade för fastigheten. Min uppfattning är att detta är väl använda pengar eftersom de långsiktiga kostnaderna för kriminella gäng är långt större. Dessutom har vi investerat i en fastighet som har ett värde som förmodligen motsvarar denna summa på bostadsmarknaden, och detta värde består.

Södra sidan skriver också om villan som de anger ligger i Segeltorp, det är hur som helst samma fastighet.

Södra sidan 8 feb

Share on Facebook

Add a comment