Christian.Ottosson.nu

OBS NY HEMSIDA MARS 2013! WWW.CHRISTIANOTTOSSON.SE

Fler jobb motverkar barnfattigdomen i Huddinge

TISDAG 17 APRIL

Igår kväll debatterades barnfattigdomen i Huddinge kommunfullmäktige och jag hade en diskussion med Socialdemokraternas Emil Högberg, tillika den person som hade skrivit motionen om frågan. Min utgångspunkt i debatten var att barnfattigdom alltid är en effekt av föräldrarnas levnadsvillkor.

Emil skriver i sin motion att ”som en direkt konsekvens av regeringens politik ökar klyftorna i det svenska samhället” men jag tycker inte den verklighetsbeskrivningen stämmer. Emil och Socialdemokraterna beskriver syftet med Alliansregeringens reformer som att pressa arbetstagarna till bristningsgränsen, men istället skulle jag vilja höra deras förslag för fler jobb. Dessutom är det intressant att läsa Emils partiledare Stefan Löfvén i dagens DN:

“Vi socialdemokrater har ibland varit för dåliga på att betona människors eget ansvar för att göra sig anställningsbara. Samhället ska skapa förutsättningar och möjligheter, men för att det ska fungera måste den enskilde ta sitt ansvar. Alla ska kunna kräva sin rätt, men också göra sin plikt.”

Det måste alltså finnas incitament för att jobba, vilket även (S) nu kanske har förstått.

Men i sak är det den internationella krisen som är den största anledningen till att vissa personer står långt ifrån arbetsmarknaden. Ingen har väl missat nyhetssändningarna från Wall Street, Grekland eller från olika möten med Europeiska Centralbanken, där forskare, politiker och prognosmakare säger helt olika saker om den framtida tillväxten. För en exportberoende nation som Sverige är det självklart så att oroligheterna i världen påverkar jobben här.

Därför är det en politik för fler jobb som behövs för att bekämpa barnfattigdomen, och där konstaterar jag att Socialdemokraterna vill göra återställare, dvs avskaffa, en rad av Centerpartiets och Alliansregeringens reformer:

RUT- och ROT-avdrag, Sänkt restaurangmoms, Sänkt arbetsgivaravgift för unga

Därutöver finns en hel del nya idéer inom Centerpartiet och Alliansen:

Förändringar i arbetsrätten, Nystartszoner med sänkta företagskonstnader, Sänka tröskeleffekterna när en förälder går bidrag till jobb

Motionen från (S) om barnfattigdomen tar sikte på vad vi kan göra i Huddinge kommun, inte desto mindre är det såna här nationella insatser för fler jobb som måste till för att bryta barnfattigdomen.

Men vad kan vi göra kommunalt då? Några exempel på viktiga insatser som vi i den borgerliga majoriteten jobbar med är: Familjecentraler, Tidigt förebyggande insatser, Uppsökande socialtjänst, Modersmålsundervisning, Bra välkomnande av nyanlända, Utveckla arbetsmarknadsinsatserna med t ex kommunala visstidsanställningar, utveckla Sfi-undervisningen.

Share on Facebook

Tags:

Posted in Uncategorized by Christian on April 17th, 2012 at 9:41 am.

2 comments

 

2 Replies


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.