Christian.Ottosson.nu

OBS NY HEMSIDA MARS 2013! WWW.CHRISTIANOTTOSSON.SE

Vad innebär “partnerskap” för trygghet?

TISDAG 19 FEB

Senaste numret av Vårt Huddinge tar upp förslaget på ett “partnerskap mot brott” i Vårby, som är ett av många förslag som har kommit fram genom den trygghetskartläggning som Huddinge Brottsförebyggande råd (HuBrå) genomförde 2012. Jag har fått några frågor om vad detta egentligen innebär.

Vårt Huddinge om Vårby

På bilden Thomas Oredsson, Balder, och Anna Engström, projektledare (artikel om Arena 143).

Trygghetskartläggningen genomfördes övergripande för Huddinge kommun med en särskild fördjupning för Vårby. I den lista på åtgärdsförslag som stiftelsen Tryggare Sverige hjälpte HuBrå med nämns följande:

“Det finns flera aktörer som driver olika positiva insatser och projekt i Vårby gård, samtliga med ambitionen att bidra till ett säkrare och tryggare Vårby gård. Däremot har det framkommit att det saknas en samordning och att det finns möjligheter att på ett bättre sätt dra bytta av varandra.”

Ett partnerskap mot brott samlar alla goda krafter i området för att öka effektiviteten i arbetet mot brottslighet och för ökad trygghet. Det handlar om organisation i hög utsträckning, det vill säga att förtydliga vem som gör vad i samhället. Och här spelar de lokala aktörerna – till exempel fastighetsägare, föreningar och skola – en helt avgörande roll.

Trygghetskartläggningen konstaterar därför:

“Genom att skapa ett partnerskap mot brott kommer förutsättningar för att ta ett helhetsgrepp över situationen i Vårby gård att bli bättre. Ett partnerskap handlar i första hand om att samordna alla de positiva verksamheter och projekt som pågår i området och i andra hand om att tillsammans identifiera de problem som behöver åtgärdas. Genom att tillsammans identifiera problemen och att var och en gör sin del kan brottsligheten minska och tryggheten i Vårby gård öka.”

Det är i stort vad partnerskapet handlar om, och för egen del finner jag inspiration i arbetet med fastighetsägarsamverkan (business improvement districts, BIDs) i New York som vi i HuBrå har studerat närmare.

Om vi kan skapa något liknande i Huddinge kommun är det ingen liten bedrift!

Share on Facebook

Add a comment

Hur Bryant Park tog itu med sina trygghetsproblem

MÅNDAG 31 OKT

Här kommer ett videoklipp som kompletterar det som jag tidigare har skrivit på bloggen om studieresan till New York, denna gång är det Jerome Barth från 34th street Business Improvement District som beskriver hur Bryant Park har förvandlats från en osäker plats till en levande park.

Känner du till några andra goda exempel? Är detta möjligt i Huddinge? Kommentera gärna!

Share on Facebook

Add a comment

Ranking New York #3 – Samordning samordning samordning

TISDAG 18 OKT

Under studiebesöken i New York med Tryggare Sverige fick vi se flera lyckade exempel på god samordning mellan offentliga och privata aktörer. Det gäller att inte ha några skygglappar för att samarbeta över gränserna, och jag tycker vi måste bli bättre på detta i Sverige. Ta samarbete med företag som vill stå för sponsring t ex – en kommun som Huddinge måste kunna hitta former för att ge utrymme för samverkan med privata företag också genom sponsring. Drivkraften att få bidra till något projekt bör vi bejaka, inte hindra.

Ett superintressant exempel är business improvement districts som det numera finns väldigt många av i New York. Det finns en del skrivet om detta och modellen innebär att fastighetsägare samverkar konkret för att öka attraktiviteten i ett område, även med gemensam finansiering av olika tjänster som kompletterar det offentliga såsom sophämtning och trygghetsvakter.

Metrotech BID i Brooklyn var ett sådant område som vi besökte, och det har bidragit till att lyfta denna del av “downtown Brooklyn” med ny park och framför allt nya byggnader för olika företag. Pete, som är fd polis och som jobbar för BID Metrotech, berättade att detta område var underutvecklat på 1990-talet och med stor otrygghet pga skjutningar mm. Nu har de 27 personer som patrullerar området och som inte bara håller rent utan som samverkar med skolor vid problem och i stort hjälper till där det behövs. Uppgifterna för personalen är främst trygghet och renhållning; BID sätter t ex upp egna papperskorgar. Inte alla BID har sådana resurser förstås, men grunden i alla fall är det som fastighetsägarna kommer överens om att utveckla.

En majoritet av fastighetsägarna i ett område måste vara för att bilda ett BID, och minoriteten kan enligt den lagstiftning som finns inte stoppa bildandet. Därefter sker finansiering ofta i relation till totalyta fastigheter i området.

Sverige har ingen lagstiftning på området men samverkansmodellen för tryggare närområden är ändå något vi kan ta med oss hem för att jobba inte minst brottsförebyggande. I Huddinge finns alla möjligheter till sådan samordning!

Share on Facebook

2 comments

Samverkan privat-offentligt håller New York rent och tryggt

ONSDAG 5 OKT

Ikväll sänder SVT ABC-nytt ett inslag om tryggheten i New York och hur BIDs – business improvement districts – har blivit ett sätt för olika aktörer att samlas och ta ansvar gemensamt för ett område.

Filmklippet visar Bryant Park i centrala Manhattan, dit vi som deltog i Tryggare Sveriges studieresan förra veckan begav oss för ett studiebesök.

Ofta tar en BID sin början i en ren och trygg utemiljö och där är nedanstående bilder från ett annat BID, denna gång i Brooklyn, exempel på hur man kompletterar stadens egen renhållning med egna – och många! – sopkorgar. Därutöver finns ofta parkpersonal anställd.
Missa inte heller Jan Landström från Nacka om New York-exemplen:

Brottsförebyggande rådet i Huddinge var förutom genom mig själv också representerat på resan genom Vänsterpartiets representant Güzel Ciziri. Jag hoppas och tror att denna studieresa kommer att hjälpa oss i det gemensamma arbetet för ett tryggare Huddinge.

Share on Facebook

1 comment